Danh sách dự kiến sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 18-04-2019 10:04:52

Sinh viên xem và phản hồi tại Phòng Công tác sinh viên trước ngày 24/4/2019 để được giải đáp.

Xem thêm

Danh sách dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 -2019

Ngày đăng: 17-04-2019 10:04:41

Sinh viên xem và có ý kiến phản hồi tại Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 24/4/2019./.

Xem thêm