PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: ctsv@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35190275

Website: congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn