Quy định tham gia "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" dành cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-04-2018

Quy định này áp dụng đối với HSSV các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.(sau đây gọi chung là học sinh sinh viên).

 


  • Hàng năm Phòng CTSV tổ chức 03 đợt SHCD cho tất cả HSSV của trường tham gia.
  • HSSV tham gia tuần SHCD sẽ được BTC lớp học phát phiếu điểm danh và  bài thu hoạch khi tham gia  học.
  • Phòng CTSV sẽ gửi thông báo kế hoạch tổ chức lớp học và danh sách SV không tham gia tuần SHCD về các Khoa và dán tại bản tin của phòng CTSV hoặc trang web của trường để thông báo cho HSSV biết.
  • HSSV không tham gia tuần SHCD là xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của năm học, sẽ bị xử lý theo qui định của nhà trường.

      Lưu ý: Tuần SHCD định kỳ dành cho HSSV từ năm hai đến năm tư sẽ tổ chức vào tuần đầu tiên của năm học theo kế hoạch học tập của Phòng Đào tạo.

* Xem thêm...

Từ khóa: