Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-04-2018


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU VỀ PHIÊN HỌP GIAO BAN

GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI ĐẠI DIỆN SINH VIÊN

 

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Nhà trường tổ chức phiên họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên các lớp chính quy. Sau khi nhận những phản ánh của sinh viên, các Phòng, Khoa, Trung tâm đã trao đổi với sinh viên. Kết thúc phiên họp, Ban Giám hiệu kết luận và yêu cầu các đơn vị và sinh viên thực hiện tốt những công việc như sau:

1. Phòng Đào tạo

 - Khắc phục thái độ cư xử chưa đúng mực với sinh viên;

 - Khi thông báo thông tin của Phòng tới sinh viên phải thông báo qua hệ thống Email của các lớp, hạn chế dán trên bảng tin mà sinh viên không nắm được.

2. Phòng Hành chính Quản trị

- Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất  để có biện pháp xử lý kịp thời, không để tình trạng hư hỏng kéo dài;

- Dán decal vào cửa các phòng học bị nắng chiếu vào tại CS1;

- Yêu cầu công ty lắp đặt hệ thống máy lạnh tại cơ sở 2 bảo trì định kỳ để đảm bảo độ lạnh trong phòng học. Nếu trong trường hợp hệ thống máy lạnh hoạt động tốt, người điều hành sử dụng đúng quy trình, phòng học vẫn còn nóng thì đề xuất lặp thêm máy lạnh;

- Bổ sung bàn ghế vào phòng tự học của sinh viên (Lầu 3 KTX cơ sở 2)

- Làm việc với nhà thầu giữ xe về việc thu phí giữ xe tháng của sinh viên, sinh viên khi nghỉ tết, nghỉ hè, không học thì không phải đóng phí, nếu đã thu thì trả lại tiền cho sinh viên;

- Phối hợp vớiTổ bộ môn TDTT nghiên cứu làm sân bóng rổ cho sinh viên;

- Nhân viên y tế phải thông báo lịch đi công tác công khai, rõ ràng cho sinh viên biết để liên hệ;

3. Phòng Công tác sinh viên

- Tuyên truyền việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc để sinh viên tham gia đầy đủ;

- Thông báo địa chỉ Email, điện thoại của lãnh đạo trường, trưởng các đơn vị để sinh viên biết liên hệ, phản ánh những vấn đề liên quan.

4. Phòng Tài vụ

- Khắc phục thái độ cư xử chưa đúng mực với sinh viên;

- Cử viên chức thu các loại phí tại 2 cơ sở , đảm bảo đúng tiến độ, thông báo của trường.

5. Ban quản lý Ký túc xá

- Nhắc nhở sinh viên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các khu KTX;

- Chấn chỉnh lại việc thu phí giữ xe của sinh viên tại KTX nhà K, nếu đã thu quá quy định phải trả lại tiền cho sinh viên.

- Kiểm tra lại chốt cửa tại KTX cơ sở 2, nếu chốt cửa nào hư thì gia công lại;

- Làm việc với đơn vị cung cấp Wife về hiện tượng wife yếu, giá cao trong KTX;

- Bầu trưởng đại diện mỗi phòng trong KTX, tổ chức họp với đại diện trưởng phòng mỗi tháng 1 lần với Ban quản lý KTX, Ban Giám Hiệu và các nhà cung cấp dịch vụ trong KTX nhằm lắng nghe những phản ánh của sinh viên; 

- Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong KTX.

6. Các khoa, Bộ môn

- Nhắc nhở sinh viên tham gia bảo hiểm y tế bắt buôc và đóng tiền học phí đầy đủ, đúng hạn;

- Tổ bộ môn TDTT phối hợp với phòng HCQT nghiên cứu làm sân bóng rổ cho sinh viên;

7. BCH Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Tổ chức Hội trại ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3/2018 tại công viên văn hóa dân tộc quận 9;

- Nhắc nhở sinh viên tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, đóng học phí đầy đủ, đúng hạn.

8. Đối với sinh viên.

- Nếu sinh viên tham dự họp ít, không có ý kiến đối với nhà trường,  nhà trường sẽ không tổ chức phiên họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên nữa;

- Nâng cao ý thức kỷ luật, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; xây dựng môi trường văn hóa, KTX văn hóa;

- Sinh viên tham gia đóng học phí, bảo hiểm y tế bắt buộc, tiền điện ở cơ sở 2 đầy đủ, đúng hạn.

Kết luận này gửi qua email cho trưởng các đơn vị, sinh viên toàn trường biết để tổ chức thực hiện.

                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG        

                                                       TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                       ( đã ký)

 

                                                                          Nguyễn Thị Hồng sinh

 

Từ khóa: