THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT CUỐI, NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng: 24-04-2019 10:04:02

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc quy định thời gian đóng Bảo hiểm y tế đối với sinh viên đợt cuối của năm 2019, đề nghị sinh viên

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

Ngày đăng: 12-11-2018 04:11:19

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2019 

Xem thêm
  • 1
  • 2