THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT CUỐI, NĂM HỌC 2018 - 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-04-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc quy định thời gian đóng Bảo hiểm y tế đối với sinh viên đợt cuối của năm 2019, đề nghị sinh viên chưa tham gia BHYT nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo, sau thời gian này sinh viên nào chưa đóng sẽ xử lý theo quy chế của nhà trường theo quy định . 


http://congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn/img_data/files/TB mua BHYT cho SV CQ năm 1, 2,3,4 lần 4 ngày 24_04_2019.pdf

Từ khóa: