Hiến máu tình nguyện, hoạt động mang nhiều ý nghĩa của sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 14-05-2018 02:05:29

Tính từ đầu năm học 2017 - 2018 đến nay trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 hoạt động hiến máu tình

Xem thêm