Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-04-2018 09:04:14

Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam

Xem thêm

Quy định tham gia "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" dành cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-04-2018 08:04:03

Quy định này áp dụng đối với HSSV các khóa đào tạo hệ chính quy ở các

Xem thêm

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-04-2018 08:04:37

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại

Xem thêm