Mẫu giấy xác nhận sinh viên

Ngày đăng: 16-04-2018 01:04:22
Xem thêm

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 16-04-2018 09:04:04

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu,

Xem thêm

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-04-2018 09:04:14

Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam

Xem thêm

Quy định tham gia "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" dành cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-04-2018 08:04:03

Quy định này áp dụng đối với HSSV các khóa đào tạo hệ chính quy ở các

Xem thêm